Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch 15.-17.4.2020 elektronickou formou, bez prítomnosti detí. Rodičia si môžu vyplniť elektronickú prihlášku a odoslať ju z domu. Postup nájdete nižšie pod textom... Viac
V zmysle VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina a v zmysle  rozhodnutia ministra školstva o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od... Viac
Linka dôvery Nezábudka 0800 800 566 Prevádzkuje ju Liga za duševné zdravie, psychologičky a psychológovia na nej radia ľuďom s psychickými ťažkosťami. Funguje nonstop, je bezplatná, anonymná. Linka detskej istoty 116 111  Linka, kam môžu volať deti. Na stránke nájdete... Viac
Milí rodičia, od 16. marca do 27. marca bude prebiehať výučba žiakov našej školy elektronicky. Učitelia budú zadávať úlohy rôznymi cestami Alf testy, bezkriedy, eškolu, Smartbook ,... Viac
Riaditeľstvo ZŠ Slov. dobrovoľníkov 122/7, Žilina oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých... Viac
Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB