Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
V utorok 2.5. 2017 si žiačka Alexandra Kadašová zo 4. A triedy prevzala cenu za 2. miesto v 2. kat. v okresnom kole výtvarnej súťaže, ktoré vyhlásilo Okresné riaditeľstvo... Viac
Naše žiačky v zložení: Simona Ďurišová, Mária Gašpieriková, Tereza Maceková, Petra Jakubcová, Tatiana Hodoňová a Michaela Filová sa dňa 3.5. 2017 zúčastnili krajského kola vo florbale žiačok v Tvrdošíne... Viac
Žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi prvého stupňa sa zapojili do  celoslovenskej akcie Deň ľudovej rozprávky, ktorá sa uskutočnila dňa 16.3.2017 počas vyučovania ale i v popoludňajších hodinách pre... Viac
Žiaci so svojimi učiteľmi počas zimných dní spoznávali krásu našich slovenských povestí. V januári si zmerali sily v prednese tohto literárneho žánru. Porota mala veľmi náročnú úlohu vybrať tých... Viac
Osmijanko
3.5.2017
Krajská knižnica pripravila pre svojich verných čitateľov besedu s Osmijankom, ktorá sa uskutočnila v Osmijankovej literárnej záhrade. I tí skoršie narodení poznajú túto literárnu postavu z kníh Kristy Bendovej... Viac
Vyučujúce prvého stupňa sa i tento rok zapojili do výtvarnej súťaže ,,FAŠIANGY“, ktorej vyhlasovateľ bolo CVC Žilina. Do súťaže boli zaslané najlepšie a najzaujímavejšie práce žiakov, ktorí si na... Viac
Žiačka tretieho ročníka Karin Štípalová sa zúčastnila krajského kolo recitačnej súťaže ,,A slovo bolo u Boha“, ktorá sa uskutočnila v Ružomberku. Získala tretie miesto. Porotu zaujala recitáciou ukážky prózy... Viac
Každoročne sa naši žiaci zapájajú do celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z triednych kôl boli vybratí do školského kola len tí najlepší, ktorí svojich spolužiakov a triednu porotu zaujali najmä... Viac
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@gmail.com

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB