Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Dni nádeje
25.10.2017
Od 20.10. do 24. 10. 2017 sa uskutočnil XX. ročník celoslovenského protidrogového festivalu "Dni nádeje".Naše družstvo v zložení: Michal Michalec, Filip Jančula, Matúš Lazar a Lukáš Ďurica   obsadilo v... Viac
Florbal cup Belá
25.10.2017
Florbalový turnaj dievčat, za účasti 6. družstiev  okresu. Družstvo v zložení: Tamara Glajzová, Viktória Kantoríková, Ema Pekárová, Natália Šugarová, Gabriela Andelová, Kristína Mičicová  Sabína Michalová obsadilo 3. miesto. Srdečne... Viac
Futsalový turnaj
24.10.2017
Dňa 11.10. 2017 sa na našej škole uskutočnil futslalový turnaj o "Pohár riaditeľa školy" chlapcov 7. a 9. ročníka. Turnaja sa zúčastnili družstvá  ZŠ Terchová, ZŠ Teplička nad Váhom,... Viac
AITEC
4.10.2017
Vážení rodičia žiakov 1. stupňa  Na  našej webovej stránke sme umožnili elektronický prístup k učebniciam vydaných  len spoločnosťou AITEC . Žiaľ iné spoločnosti túto službu zdarma neposkytujú. Spoločnosť AITEC... Viac
ZRŠ
22.9.2017
Vážení rodičia,dňa 2.10. 2017 /v pondelok/  o 16.00 hod. sa uskutoční triedne ZRŠ, ktoré bude prebiehať v jednotlivých triedach. Vaša účasť je nutná... Viac
Vážení rodičia. Od  01.09.2017 nadobúda platnosť VZN Mesta Žilina č.10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.Príspevok do ŠKD... Viac
Žiaci tretieho ročníka sa  zúčastnili výukového programu v Radničnom  múzeu v Bratislave. Najviac ich zaujal výklad o histórií Bratislavy, história niektorých muzeálnych zbierok ako napríklad telefónu, kde si mohli... Viac
Výlet bol zameraný na spoznávanie Slovenských ľudových rozprávok formou zážitkového  učenia.   Po úvodnom privítaní si žiaci pozreli divadelné spracovanie rozprávky ,,Zlatý kľúčik“.  Počas prestávky sa  oboznamovali  so životom v... Viac
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@gmail.com

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB