Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
160x600.jpg, 87kB
PeadDr. Katarína Adamusová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Telesná výchova, občianska náuka, slovenský jazyk, triedna učiteľka 6.A

Mgr. Jana Baďurová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.B

PaedDr. Mária Badušková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, Finančná gramotnosť, triedna učiteľka 7.A.

Mgr. Alžbeta Bušíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
triedna učiteľka 4.A, ruský jazyk

Mgr. Anna Chovanová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, dejepis

Mgr. Miloslav Česal

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Telesná výchova, geografia, výchova umením

Mgr. Marta Fojtíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 4.B

Mgr. Zuzana Grečnárová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.B, anglický jazyk

Mgr. Miroslava Kalamárová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, triedna učiteľka 8.A

Mgr. Tatiana Kováčová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, biológia, finančná gramotnosť triedna učiteľka 9.A

PhDr. Marián Kulich

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Kyšová

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka ŠKD

Mgr. Mária Luptáková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Riaditeľka školy, výtvarná výchova

Mgr. Anna Mičicová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 3.A

Mgr. Jaroslav Pavelčík

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Informatika, náboženská výchova, hudobná výchova

Mgr. Anna Petrášová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Fyzika, chémia, geografia, triedna učiteľka 8.B

Mgr. Gabriela Rybárová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, triedna učiteľka 7.B

Mgr. Sabína Šavelová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, občianska náuka, triedna učiteľka 5.B

Iveta Škorvánková

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka ŠKD

Mgr. Jana Šošková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Výchovná poradkyňa, matematika, technika, triedna učiteľka 5.A

PaedDr. Dáša Švaňová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Zástupkyňa riaditeľky školy, tr.uč. 3.B

Mgr. Ľubomíra Trnková

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka ŠKD

Mgr. Mária Ústupská

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.A

Božena Vršanská

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka ŠKD

Mgr. Alena Vysloužilová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Nemecký jazyk

Mgr. Marian Záhumenský

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Náboženská výchova

Mgr. Silvia Zajacová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.A

Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@gmail.com

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB