Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
160x600.jpg, 87kB
PeadDr. Katarína Adamusová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Telesná výchova, občianska náuka, etická výchova, slovenský jazyk, 5.roč

PaedDr. Mária Badušková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, informatika, finančná gramotnosť, triedna učiteľka 6.A

Mgr. Alžbeta Bušíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 3.A

Mgr. Anna Chovanová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, dejepis

Mgr. Miloslav Česal

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Telesná výchova, geografia, technika, triedny učiteľ 9.A

Mgr. Anna Feilerová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 4.B

Mgr. Marta Fojtíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 3.B

Mgr. Sabína Fujáková

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, občianska náuka, výtvarná výchova

Mgr. Zuzana Grečnárová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Anglický jazyk, triedna učiteľka 1.B

Mgr. Miroslava Kalamárová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, triedna učiteľka 7.A

Mgr. Tatiana Kováčová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, biológia, informatika, triedna učiteľka 8. roč

PhDr. Marián Kulich

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Špeciálny pedagóg

Mgr. Martina Kyšová

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka 2.A, 2.B, 5. ročník

Mgr. Mária Luptáková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Riaditeľka školy, výtvarná výchova, výchova umením

Mgr. Anna Mičicová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Jaroslav Pavelčík

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Informatika, náboženská výchova, hudobná výchova

Mgr. Anna Petrášová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Fyzika, chémia, technika, dejepis, výtvarná výchova, triedna učiteľka 7.B

Mgr. Gabriela Rybárová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, dejepis, triedna učiteľka 6.B

Iveta Škorvánková

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka 3.A, 3.B

Mgr. Jana Šošková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Výchovná poradkyňa, matematika, technika, triedna učiteľka 9.B

PaedDr. Dáša Švaňová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Zástupkyňa riaditeľa školy, Triedna učiteľka 2.B

Mgr. Ľubomíra Trnková

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka 1.B, 4. ročník

Mgr. Mária Ústupská

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 4.A

Božena Vršanská

Vyučuje ročníky: ŠKD
Vychovávateľka 1.A, 4. ročník

Mgr. Alena Vysloužilová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Nemecký jazyk

Mgr. Marian Záhumenský

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Náboženská výchova

Mgr. Silvia Zajacová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.A

Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@gmail.com

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB