Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Popis dokumentu Dátum zverejneniaVeľkosť
Zápisný lístok žiaka do ŠKD 27.8.2018 48.5 KB
Informovaný súhlas zákonného zástupcu 30.8.2017 1 MB
Žiadosť o odhlásenie žiaka zo školy 23.6.2017 46.3 KB
Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania 30.5.2017 48.5 KB
Žiadosť o odhlásenie žiaka z ŠKD 15.5.2017 187.4 KB
Odporučenie na oslobodenie z TV 2.5.2016 285.4 KB
Žiadosť o oslobodenie z telesnej výchovy 2.5.2016 13.4 KB
Hromadný informovaný súhlas 2.5.2016 189.9 KB
Žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky 2.5.2016 169.5 KB
Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ 2.5.2016 178.6 KB
Žiadosť o povolenie plniť povinnú šk. dochádzku mimo územia SR 2.5.2016 178.6 KB
Žiadosť o integráciu žiaka v bežnej triede ZŠ 2.5.2016 79.7 KB
Žiadosť vykonať komisionálnu skúšku 2.5.2016 27.6 KB
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB