Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Školský klub detí Lienka

V školskom roku 2017/2018 pracujú na našej škole 4 oddelenia, ktoré navštevuje spolu 116 detí od 1. – 4. ročník. Ranná družina sa začína od 6,00 do 7,30, poobedňajšia činnosť začína hneď po skončení vyučovania. Popoludňajšia činnosť zahŕňa oddychovú činnosť, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.


Prevádzka ŠKD

Ranná ŠKD 6:00 - 7:30 hod.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa začína po skončení poslednej vyučovacej hodiny: od 11:25 do 17:15 hod.

Rozdelenie oddelení ŠKD a personálne obsadenie:

1. oddelenieMgr. Martina Kyšová1.A a 3.B
2. oddelenieIveta Škorvánková1.B a 3.A
3. oddelenieBožena Vršanská2.A a 4.A
4. oddelenieMgr. Ľubomíra Trnková2.B a 4.B
Výchovnú činnosť v jednotlivých oddeleniach zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky.

L I E N K A

  • L – láska a priateľstvo sú najdôležitejšie veci na svete okrem zdravia človeka
  • I – iným deťom nebudem ubližovať, budem chrániť svoje zdravie ale i zdravie kamarátov a nebudem svojim konaním obmedzovať práva ostatných detí
  • E – empatické správanie mi bude vlastné
  • N – nadanie a talent budem rozvíjať v činnostiach nášho ŠKD
  • K – k svojim spolužiakom a k dospelým budem prejavovať úctu a rešpektovať pokyny dospelých, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi
  • A – a o majetok ŠKD sa budem vzorne starať a budem ho chrániť pred poškodením alebo znehodnotením

Motto:

„Detstvo je najkrajšie obdobie v živote človeka.“   Michal Dočolomanský
Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB