Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
  • V základnej škole Slovenských dobrovoľníkov úspešnejší
  • Vzdelanie pre lepší život
  • Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné a vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
  • Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
  • Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy
  • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
  • Projekt Žilinský komunitný fond – preliezky pre deti v ŠKD
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB