Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Pôsobnosť a poslanie rady školy

  1. Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky č. 291/2004 Z. z., s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je zriadená.
  2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
  3. Rada školy plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Zoznam členov rady školy

MenoZástupca za
Mgr. Silvia Zajacovápedagogických zamestnancov
Mgr. Anna Petrášovápedagogických zamestnancov
Adela Jakubisovánepedagogických zamestnancov
Ing. Katarína Trnovcovárodičov
Ing. Filip Šebökrodičov
Martina Ševčíkovárodičov
Mgr.Dáša Kozlíkovárodičov
Ing. Ján Pažickýzriaďovateľa
Mgr. Emília Talafovázriaďovateľa
PaedDr. Jana Hanuliakovázriaďovateľa
PaedDr. Ľudmila Chodelkovázriaďovateľa
Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB