Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov na základných školách počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 mení riaditeľka Základnej školy,... Viac
V marci museli učitelia organizovať hodiny telesnej výchovy mimo telocvične, v ktorej prebiehala oprava podlahy. Keď majstri finišovali s dokončením prác, a žiaci sa tešili na vytúženú telocvičňu, museli ostať... Viac
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina dostala do daru stojanový bezdotykový dávkovač dezinfekčného prostriedku a 5 l dezinfekčného prostriedku. Dar osobne odovzdali riaditeľke školy poslanec za volebný obvod č. 8 JUDr. Jozef Augustín... Viac
S platnosťou od 7. apríla 2020 prerušil minister školstva Branislav Gröhling vydaním usmernenia klasifikáciu žiakov v dištančnom vzdelávaní. Usmernením sa neprerušuje pokračovanie dištančného vzdelávania, len sa upravuje forma hodnotenia. Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl... Viac
Riaditeľka školy oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1.ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 bol ukončený.Čo robiť, ak ste nestihli zapísať dieťa v stanovenom termíne? V takom prípade, nás kontaktujte na e-mail:, zsbudatin@gmail.com , prípadne 041/5622074,... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB