Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Najdôležitejšie termíny v tomto školskom roku: Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka podáva  ZŠ prihlášku na štúdium na SŠ. 3. - 4. mája 2021 : ... Viac
Vážení rodičia, od 18.1.2021 žiaci 1. a 2.stupňa  pokračujú v dištančnom vzdelávaní (nenastupujú do školy).Od 18.1. do 26.1.2021 vyučujúci jednotlivých predmetov opakujú  so žiakmi učivo 1.polroka. Ak majú žiaci... Viac
Harmonogram prijímacieho konania v šk.roku 2020/2021 Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku do 20.2.2021 na učebné a študijné odbory, kde sa konajú talentové skúšky do 10.4.2021 na ostatné učebné a študijné odbory stredných škôl. Prihlášku vypisuje ZŠ-výchovná... Viac
Polrok v ŠKD
26.12.2020
Počas prvého polroka sa v školskom klube žiaci so svojimi vychovávateľkami venovali rôznym športovým aj tvorivým činnostiam, o čom svedčia výrobky a výtvarné práce, ktorými vyzdobili priestory tried aj... Viac
Pytagoriáda
12.12.2020
  Pytagoriáda  je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Za správnosť a za čas vypočítaných príkladov sa prideľujú príslušné body. Výsledné... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB