Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Dňa 10.04.2017 sa na našej Základnej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespeare´s Day, ktoré nasledovalo po konkrétnych triednych kolách. Súťaže v prednese anglickej poézie a prózy sa zúčastnili žiaci... Viac
Dňa 10.4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka speváckej súťaže v ľudovej piesni pod názvom Slávik Slovenska 2017.Súťažilo sa v dvoch kategóriach a to 1. kategória - žiaci... Viac
Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľnaRiaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7 v Žiline, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 150, ods. 5 a... Viac
Karneval 2017
9.3.2017
Dna 24.2.2017 sa na škole konal karneval. Karnevalu  sa  zúčastnili žiaci našej školy, ktorí prišli v nádherných maskách. Pani učiteľky vybrali a ohodnotili najkrajšie masky, ale posúďte sami, mali... Viac
Vyúčtovanie 2% z daní za rok... Viac
Vážení rodičia a priatelia školy v Budatíne!Vyzývame Vás, aby ste nenechali 2 % svojej zaplatenej dane z príjmu prepadnúť do štátneho rozpočtu a darovali  ich  našej škole prostredníctvom Nadácie... Viac
   Do 20.2.2017 zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku na študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie  špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.   25.3. - 15.4.2017  Talentové skúšky   5.4.2017  T 9 2017Celoslovenské testovanie... Viac
Vianočný koncert
19.12.2016
Žiaci SZUŠ Budatín pre našich žiakov pripravili hudobno-tanečné pásmo vianočných kolied, piesní a tancov. Program moderovala pani učiteľka Alena Kráľovičová. Všetkým, ktorí program pripravili patrí veľká... Viac
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@gmail.com

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB