Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

24.apríla 2019 sa na našej škole konalo školské kolo anglickej recitačnej súťaže Shakespeare's Day. Na tejto súťaži sa zúčastnili žiaci 3.- 9. ročníka, ktorí reprezentovali svoje triedy. Porota sledovala... Viac
Naša ZŠ aj v tento rok usporiadala ekologicky zameranú akciu, v predstihu 17.4.2019. Žiaci spolu s učiteľmi si pri tejto príležitosti pripravili rôzne aktivity, ktorých úvodom bola relácia v školskom rozhlase. Žiaci prvého stupňa... Viac
       Hudobno-tanečné vystúpenie ľudového súboru Romano Jilo zo Zvolena 12.4. priblížilo žiakom našej školy rómsku kultúru - jazyk, piesne, tance, kroje, hymnu i vlajku. Akcia bola súčasťou projektu INSCHOOL,... Viac
15.4.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik Slovenska. Ľudové piesne porote zaspievalo veľa žiakov z prvého, aj druhého stupňa. Výsledky sú nasledovné: I.kategória  1. miesto: Alexander Vidra 2. miesto: Soňa Kubová II. kategória 1. miesto:... Viac
Marec – Mesiac knihy Počas celého mesiaca sme sa na 1.stupni snažili pestovať u detí kladný vzťah ku knihám a čítaniu. Aj prváci sami čítali rozprávky z knihy Rozprávkové čítanie nielen na vyučovaní... Viac
Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB