Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Vedúca školskej jedálne žiada všetkých žiakov/zákonných zástupcov žiakov/, aby do 30.6.2020 doručili Zápisný lístok stravníka TU osobne do  školskej jedálne alebo mailom na adresu koledova@zsbudatin.sk podpísaný scan zápisného lístka. Zápisným lístkom sa... Viac
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a... Viac
Od 15.6.2020 je  Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín v prevádzke od 7,30-12,00 hod. pre žiakov 1.-5. ročníka. Prevádzka Školského klubu detí je od 6,30 – 16,30 hod. Žiaci... Viac
Od 3.6. 2020 je v platnosti nové Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, ktorým sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3355/2020 z 20.04.2020. Opatrenie, ktorým sa zmierňujú... Viac
Vážení rodičia! Prosíme Vás, aby  ste žiakov, ktorí  do marca navštevovali ŠKD a v júni nebudú do ŠKD chodiť, písomne odhlásili. Môžete tak urobiť nasledovne: z webovej stránky si... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB