Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Pri návrate žiaka, ktorý bol v škole neprítomný 3 a viac dní, je potrebné vyplniť nové tlačivo /zmenené po 16.9.2020/Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti / k stiahnutiu... Viac
September je tradične spojený s Týždňom športu. V tomto mesiaci sa v rámci školy uskutočnilo niekoľko športových podujatí: Cvičenie v prírode 1.-4.ročníka na ihrisku MŠK Žilina v Budatíne prebehlo... Viac
Už týždeň používame v škole ozonátor AIR 150, ktorým sa postupne dezinfikujú učebne po skončení vyučovania. Prístroj pre našu školu zabezpečil poslanec za volebný obvod Jozef Augustín. Vďaka nemu... Viac
Škola pokračuje v hygienicko – epidemiologických opatreniach, ktoré vyplývajú z manuálu MŠVVaŠ SR a usmernení RÚVZ, aktualizovaného 16.9.2020. https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdfNa ich základe do 30.9.2020 bude ŠKD pokračovať v upravenej prevádzke, t.j. bez rannej... Viac
Oznam vedúcej ŠJ
10.9.2020
Oznamujeme rodičom, že odhlasovanie obedov v školskej jedálni sa realizuje výhradne telefonicky (041/5623922) alebo cez stránku www.strava.cz. Aplikácia Edupage - školská jedáleň nie je aktívna. Informácie v nej uvedené... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB