Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Osmijanko
3.5.2017
Krajská knižnica pripravila pre svojich verných čitateľov besedu s Osmijankom, ktorá sa uskutočnila v Osmijankovej literárnej záhrade. I tí skoršie narodení poznajú túto literárnu postavu z kníh Kristy Bendovej... Viac
Vyučujúce prvého stupňa sa i tento rok zapojili do výtvarnej súťaže ,,FAŠIANGY“, ktorej vyhlasovateľ bolo CVC Žilina. Do súťaže boli zaslané najlepšie a najzaujímavejšie práce žiakov, ktorí si na... Viac
Žiačka tretieho ročníka Karin Štípalová sa zúčastnila krajského kolo recitačnej súťaže ,,A slovo bolo u Boha“, ktorá sa uskutočnila v Ružomberku. Získala tretie miesto. Porotu zaujala recitáciou ukážky prózy... Viac
Každoročne sa naši žiaci zapájajú do celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Z triednych kôl boli vybratí do školského kola len tí najlepší, ktorí svojich spolužiakov a triednu porotu zaujali najmä... Viac
Dňa 10.04.2017 sa na našej Základnej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Shakespeare´s Day, ktoré nasledovalo po konkrétnych triednych kolách. Súťaže v prednese anglickej poézie a prózy sa zúčastnili žiaci... Viac
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@gmail.com

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB