Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Počas víkendu, t.j. 6.2. a 7.2. 2021 bude v našej škole zriadené 1 odberné miesto - v telocvični. Čas odberov v oba dni je určený od 8.00 do 20.00... Viac
Otvárame školu
4.2.2021
Od pondelka 8.februára 2021 opätovne otvárame prezenčné vzdelávanie pre žiakov  1.stupňa.  Podmienkou je negatívny test  jedného zo zákonných zástupcov žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti. Žiaci prvého... Viac
Oznam pre rodičov
28.1.2021
Výpisy hodnotenia prospechu a správania za 1. polrok šk. roka 2020/2021 bude zákonným zástupcom žiakov školy zasielaný elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme Edupage. Pripomíname ustanovenie zákona č. 245/2008... Viac
Najdôležitejšie termíny v tomto školskom roku: Do 8. apríla 2021 zákonný zástupca žiaka podáva  ZŠ prihlášku na štúdium na SŠ. 3. - 4. mája 2021 : ... Viac
Vážení rodičia, od 18.1.2021 žiaci 1. a 2.stupňa  pokračujú v dištančnom vzdelávaní (nenastupujú do školy).Od 18.1. do 26.1.2021 vyučujúci jednotlivých predmetov opakujú  so žiakmi učivo 1.polroka. Ak majú žiaci... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB