Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Letná škola, ktorú organizuje Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina- Budatín, bude prebiehať v termíne od 10. do 14. augusta v čase od 8,00 do 16,00 hodiny, len pre žiakov, ktorí sa... Viac
Babylon Education Žilina, J.Milca 6 Žilina ponúka letný jazykový program pre deti - žiakov ZŠ Letná nemčina pre fanúšikov futbalu z II.stupňa alebo pre kreatívne deti z I. stupňa... Viac
Slávnostné ukončenie školského roka s odovzdávaním vysvedčení bude o 8.30 hod. Upozorňujeme rodičov, že žiaci, ktorí sa do 29. 6. 2020 vzdelávali dištančne, do budovy môžu vstúpiť len s... Viac
Vedúca školskej jedálne žiada všetkých žiakov/zákonných zástupcov žiakov/, aby do 30.6.2020 doručili Zápisný lístok stravníka TU osobne do  školskej jedálne alebo mailom na adresu koledova@zsbudatin.sk podpísaný scan zápisného lístka. Zápisným lístkom sa... Viac
Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB