Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22.5.2020 riaditeľka Základnej školy, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina obnovuje... Viac
Na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov na základných školách počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 mení riaditeľka Základnej školy,... Viac
V marci museli učitelia organizovať hodiny telesnej výchovy mimo telocvične, v ktorej prebiehala oprava podlahy. Keď majstri finišovali s dokončením prác, a žiaci sa tešili na vytúženú telocvičňu, museli ostať... Viac
Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina dostala do daru stojanový bezdotykový dávkovač dezinfekčného prostriedku a 5 l dezinfekčného prostriedku. Dar osobne odovzdali riaditeľke školy poslanec za volebný obvod č. 8 JUDr. Jozef Augustín... Viac
S platnosťou od 7. apríla 2020 prerušil minister školstva Branislav Gröhling vydaním usmernenia klasifikáciu žiakov v dištančnom vzdelávaní. Usmernením sa neprerušuje pokračovanie dištančného vzdelávania, len sa upravuje forma hodnotenia. Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB