Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Stravovanie v školskej jedálni od 1.9.2021-zmeny
3.9.2021
Zákonným zástupcom žiakov, ktorí sa budú od 1.9.2021 stravovať v školskej jedálni,  oznamujeme nasledovné zmeny.

Od 1.8.2021 majú nárok na dotáciu na stravu len žiaci, ktorých zákonný zástupca doručí škole do 6.9.2021 aktuálne 
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, soc. vecí a rodiny) alebo  
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, soc. vecí a rodiny) alebo 
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (čestné vyhlásenie vyplní zákonný zástupca) Čestné vyhlásenie k bezplatnému stravovaniu


Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB