Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Vážení rodičia, určite neuniklo Vašej pozornosti, že od 15.02. do 31.03.2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Sčítanie prinesie nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach,... Viac
Dobrý deň,  rád by som touto cestou upresnil informácie v súvislosti so zmeneným režimom materských a základných škôl v Žiline a doplnil dôvody, ktoré mesto Žilina viedli k tomuto rozhodnutiu.   Rozhodnutie o zmene režimu sa nerobilo ľahkovážne a mesto... Viac
Na základe odporúčania riaditeľa RÚVZ a Krízového štábu Okresného úradu Žilina, rozhodlo Mesto Žilina, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, s účinnosťou od pondelka 15.3.2021 o mimoriadnom prerušení prezenčného... Viac
V zmysle VZN mesta Žilina č. 12/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ,  sa v roku 2021 zápis detí... Viac
Vážení rodičia a priatelia školy! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša škola. Tento dar Vás nič nestojí, pretože... Viac
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB