Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

V súčasnosti navštevuje školu takmer 300 žiakov. Na 1. stupni je 8 tried, na 2. stupni 9 tried. Na škole pracuje 42 zamestnancov: 25 pedagogických pracovníkov, 4 vychovávateľky, 4 asistenti učiteľa, 1 špeciálny pedagóg, 5 správnych zamestnancov a 5 zamestnancov školskej jedálne. Žiaci na vyučovaní ale aj počas krúžkov využívajú dve telocvične (malú a veľkú), doskočisko v areáli školy, tri počítačové učebne a knižnicu. Všetky triedy sú vybavené projektormi, z toho 14 tried je vybavených interaktívnou tabuľou alebo interaktívnymi projektormi.

Škola zabezpečuje Školský klub detí a Školskú jedáleň. Deti počas pobytu v ŠKD môžu využívať detské ihrisko pri budove školy. Podrobnejšie informácie o organizačných zložkách nájdete v záložkách na úvodnej strane. Po skončení vyučovania môžu žiaci navštevovať záujmové krúžky alebo Súkromnú základnú umeleckú školu SZUŠ Brioso. Aktuálny zoznam krúžkov nájdete TU. Podrobnejšie informácie o vzdelávacom procese a prevádzke školy nájdete v Inovovanom školskom vzdelávacom programe.

Fotogaléria: Súčasnosť školy
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB