Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Výchovná poradkyňa:Mgr. Jana Šošková
Konzultačné hodiny: utorok 13:30- 15:00
/prípadne inokedy po vzájomnej dohode/
Miesto:prízemie ZŠ, kabinet výchovnej poradkyne

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • tieto rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, špeciálnym pedagógom
 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
 • umožňuje stretnutia žiakov s náborovými pracovníkmi SŠ, účasť na prezentáciách SŠ, tzv. dňoch otvorených dverí
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže (pozri stránky : www.prevenciasikanonania.sk, www.bezpecnenainternete.)
INFORMÁCIE súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na stránkach :

DESATORO DEVIATAKA

 1. Systematicky sa pripravuj na testovanie z matematiky a slov. jazyka www.statpedu.sk
 2. Urob si test záujmov www.povolania.eu
 3. Pozri si video o povolaniach www.infoabsolvent.cz
 4. Pozri si naplnenosť stredných škôl www.svsba.sk
 5. Sleduj informácie na nástenke o voľbe strednej školy
 6. Prezri si stránku informačného centra mladých www.icm.sk
 7. Zúčastni sa s rodičmi dňa otvorených dverí na vybranej strednej škole
 8. Prezri si stránku ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvar.sk -menu „služby zamestnanosti-kariéra“
 9. Ak máš problém týkajúci sa voľby strednej školy, využi konzultačné hodiny výchovnej poradkyne
 10. Pri voľbe strednej školy sa rozhodni správne, lebo sa rozhoduješ o svojej budúcnosti.
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB