Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

PeadDr. Katarína Adamusová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Zástupca riaditeľa školy, slovenský jazyk

Mgr. Jana Baďurová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.B

PaedDr. Mária Badušková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, Finančná gramotnosť, triedna učiteľka 6.B

Ing. Anna Barčíková, Phd.

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Asistent učiteľa, školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní

Mgr. Alžbeta Bušíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
triedna učiteľka 4.A, dejepis

Mgr. Lucia Chovaňáková

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Asistent učiteľa

Mgr. Peter Cibulka

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, Dejepis

PaedDr. Marianna Ďurišová

Vyučuje ročníky: 5.-4.
Triedna učiteľka 1.A

Mgr. Marta Fojtíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 3.A, hudobná výchova

PaedDr. Miriam Goljanová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.C

Mgr. Zuzana Grečnárová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 3.B, anglický jazyk

Mgr. Daša Hámorská

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Dana Hlavoňová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Asistent učiteľa

Mgr. Miriam Hrabovcová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Triedna učiteľka 5.B, informatika, náboženská výchova

Mgr. Miroslava Kalamárová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, triedna učiteľka 8.B

Mgr. Janka Korčeková

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, občianska náuka, Triedna učiteľka 9.B

Mgr. Tatiana Kováčová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, biológia, finančná gramotnosť triedna učiteľka 8.A

Mgr. Zuzana Krajčírová Antonyová

Vyučuje ročníky:
Asistent učiteľa, anglický jazyk, hudobná výchova

Mgr. Barbara Kubalová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Školský psychológ

Mgr. Eva Kupčuljaková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Triedna učiteľka 5.A, nemecký jazyk, slovenský jazyk, telesná výchova

Mgr. Ingrid Kyselová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Špeciálny pedagóg

Mgr. Lenka Mačejková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, hudobná výchova, biológia, Triedna učiteľka 7.A

Mgr. Andrea Majerčiaková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Biológia, slovenský jazyk, telesná výchova, Triedna učiteľka 6.A

Ing. Mgr. Zdenko Mezovský

Vyučuje ročníky: 3.A, 3.B
Náboženská výchova

Mgr. Anna Mičicová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 4.B

Mgr. Anna Petrášová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Fyzika, chémia, triedna učiteľka 7.B

Mgr. Dominik Slocík

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Telesná výchova, geografia

Mgr. Jana Šošková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Výchovná poradkyňa, matematika, technika, triedna učiteľka 9.A

PaedDr. Dáša Švaňová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Riaditeľka školy

Mgr. Silvia Zajacová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.B

Mgr. Anna Žideková Betinská

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Asistent učiteľa

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB