Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

PeadDr. Katarína Adamusová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Telesná výchova, občianska náuka, slovenský jazyk, triedna učiteľka 9.A

Mgr. Jana Baďurová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 4.B

PaedDr. Mária Badušková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, Finančná gramotnosť, triedna učiteľka 5.B

Mgr. Alžbeta Bušíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
triedna učiteľka 3.A, ruský jazyk

Mgr. Peter Cibulka

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, Výtvarná výchova, Dejepis

PaedDr. Marianna Ďurišová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Asistent učiteľa

Mgr. Marta Fojtíková

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.A

Mgr. Zuzana Grečnárová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 2.B, anglický jazyk

Mgr. Daša Hámorská

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.A

Mgr. Monika Hodoňová

Vyučuje ročníky:
Asistent učiteľa

Mgr. Miriam Hrabovcová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Informatika, náboženská výchova

Mgr. Miroslava Kalamárová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, triedna učiteľka 7.B

Mgr. Janka Korčeková

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Anglický jazyk, občianska náuka, Triedna učiteľka 8.B

Mgr. Tatiana Kováčová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Matematika, biológia, finančná gramotnosť triedna učiteľka 7.A

Mgr. Zuzana Krajčírová Antonyová

Vyučuje ročníky:
Asistent učiteľa

Mgr. Eva Kupčuljaková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Asistent učiteľa, učiteľka nemecký jazyk

Mgr. Kyselová

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Špeciálny pedagóg

Mgr. Mária Luptáková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Riaditeľka školy, výtvarná výchova

Mgr. Lenka Mačejková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Slovenský jazyk, hudobná výchova, biológia, Triedna učiteľka 6.A

Mgr. Andrea Majerčiaková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Biológia, slovenský jazyk, telesná výchova, Triedna učiteľka 5.A

Ing. Mgr. Zdenko Mezovský

Vyučuje ročníky: 3.A, 3.B
Náboženská výchova

Mgr. Anna Mičicová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 3.B

Mgr. Jaroslav Pavelčík

Vyučuje ročníky: 1.-9.

Mgr. Anna Petrášová

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Fyzika, chémia, geografia, triedna učiteľka 6.B

Mgr. Dominik Slocík

Vyučuje ročníky: 1.-9.
Telesná výchova, technika, geografia

Mgr. Sabína Šavelová

Vyučuje ročníky: 1.-9.

Mgr. Jana Šošková

Vyučuje ročníky: 5.-9.
Výchovná poradkyňa, matematika, technika, triedna učiteľka 8.A

PaedDr. Dáša Švaňová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Mária Ústupská

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 4.A

Mgr. Silvia Zajacová

Vyučuje ročníky: 1.-4.
Triedna učiteľka 1.B

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB