Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Prvý školský rok 1959/1960 sa začal veľkou školskou slávnosťou 1.septembra 1959. Riaditeľom sa stal M.Vavrinec a zástupcom bol E. Halaj. Škola mala 15 tried. Päť tried ročníkov 1.-5. a desať tried ročníkov 6.-9. Budova mala dve poschodia. Na škole sa odvtedy vystriedalo veľa učiteľov, zástupcov a riaditeľov. Po riaditeľovi M.Vavrincovi nastúpili ďalší J. Závadský, A. Markovič, M. Balvoňová, V.Mlynarčíková, a zástupcovia J. Franek, T. Havrila, A. Markovič, V. Matej, E. Trojčáková , M. Luptáková. Od svojho vzniku škola viackrát zmenila svoj názov. Prvý bol Základná škola Budatín, ten súčasný Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina. Okrem žiakov zo spádových obvodov Zádubnie, Zástranie a Považský Chlmec školu navštevujú žiaci aj z blízkych dedín. V roku 1980 sa začala budovať telocvičňa. Do prevádzky bola spustená v roku 1992. Škola bola športovo zameraná na basketbal dievčat a florbal. Basketbal dievčat v súčasnosti pokračuje prostredníctvom Školského športového klubu, ktoré trénujú 4- krát do týždňa v telocvični. Florbal pokračuje prostredníctvom krúžkov chlapcov a dievčat. V roku 1997 sa škola stala pridruženou školou UNESCO. Škola organizovala pod záštitou UNESCO štyri medzinárodné výstavy výtvarných prác vo Francúzsku, Norsku, USA a bývalej Juhoslávii.

Od roku 2000 je riaditeľkou školy je Mgr. Mária Luptáková. V novembri 2002 škola získala právnu subjektivitu, ktorú jej udelil zriaďovateľ Mesto Žilina. Pod jej vedením sa na škole udialo veľa pozitívnych zmien. Jej zásluhou sa škola zapojila do rôznych projektov, súťaží a zaslúžila sa o obnovu budovy a areálu školy. Na škole pracuje už niekoľko rokov elektronický krúžok AMAVET pod vedením Mgr. Pavla Kyselu a RNDr. Jána Mintála. Členovia tohto krúžku pracujú na zaujímavých projektoch, ktoré získali medzinárodné ocenenie.
Od septembra 2013 navštevujú školu žiaci bývalej Základnej školy v Zádubní , ktorá bola vyradená zo siete škôl.

História ulice Slovenských dobrovoľníkov
Fotogaléria: História školy
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB