Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Školský klub detí Lienka

V školskom roku 2020/2021 pracujú na našej škole 4 oddelenia, ktoré navštevuje spolu 120 detí od 1. – 5. ročník. Ranná družina sa začína od 6:00 do 7:30, poobedňajšia činnosť začína hneď po skončení vyučovania a trvá do 17:00 hod. Popoludňajšia činnosť zahŕňa oddychovú činnosť, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie.


Prevádzka ŠKD

Ranná ŠKD 6:00 - 7:30 hod.
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa začína po skončení poslednej vyučovacej hodiny: od 11:25 do 17:00 hod.

Rozdelenie oddelení ŠKD a personálne obsadenie:

1. oddelenieBožena Vršanská1.B, 2.A, 4.B0918 982 010
2. oddelenieMgr. Ľubomíra Trnková2.A, 2.B, 5.B0918 244 007
3. oddelenieIveta Škorvánková3.A, 3.B0917 992 039
4. oddelenieMgr. Martina Kyšová1.A, 4.A, 4.B, 5.B0918 987 228
Výchovnú činnosť v jednotlivých oddeleniach zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky.

L I E N K A

  • L – láska a priateľstvo sú najdôležitejšie veci na svete okrem zdravia človeka
  • I – iným deťom nebudem ubližovať, budem chrániť svoje zdravie ale i zdravie kamarátov a nebudem svojim konaním obmedzovať práva ostatných detí
  • E – empatické správanie mi bude vlastné
  • N – nadanie a talent budem rozvíjať v činnostiach nášho ŠKD
  • K – k svojim spolužiakom a k dospelým budem prejavovať úctu a rešpektovať pokyny dospelých, ktoré sú v súlade s právnymi a vnútornými predpismi
  • A – a o majetok ŠKD sa budem vzorne starať a budem ho chrániť pred poškodením alebo znehodnotením

Motto:

„Detstvo je najkrajšie obdobie v živote človeka.“   Michal Dočolomanský
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB