Web stránka školy www.zsbudatin.sk nie je od októbra 2021 aktualizovaná. Aktuálne informácie a novinky zo života školy Vám prinášame na novej webovej stránke
Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Dotácia na stravovanie – mesiac október
21.9.2021

Žiadame všetkých zákonných zástupcov žiakov, u ktorých nastala zmena počas mesiaca september na získanie dotácie na stravovanie, aby tak nahlásili účtovníčke školy do 27.9.2021. Ak zmena nenastala, nenahlasujete nič. Tí, ktorí v septembri poberali dotáciu, budú ju poberať aj naďalej.

Pod zmenou sa rozumie neuplatnenie si daňového bonusu, znovuuplatnenie daňového bonusu, dovŕšenie 15 roku života žiaka. Zákonní zástupcovia žiakov vo veku od 6-15 rokov , ktorí nepoberajú daňový bonus na dieťa, môžu získať dotáciu na stravovanie v školskej jedálni vo výške 1,30 €/obed. Rodičia týchto detí majú výhodnejšie uplatňovať si daňový bonus ako žiadať o dotáciu na stravovanie.

Dotáciu môžu získať aj žiaci, ktorí dovŕšili 15 rokov života a rodičia môžu poberať aj daňový bonus.(majú výnimku) Škole zmenu rodičia nahlasujú tlačivom Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia. Tu: Čestné vyhlásenie je rovnaké pre všetkých žiakov, t.j. aj pre 15 ročných.

V prípade nejasností volajte na tel. č. 0910 161 751, alebo napíšte na zsbudatin@zsbudatin.sk.

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB