Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

List primátora mesta rodičom
14.3.2021

Dobrý deň,

 

rád by som touto cestou upresnil informácie v súvislosti so zmeneným režimom materských a základných škôl v Žiline a doplnil dôvody, ktoré mesto Žilina viedli k tomuto rozhodnutiu.

 

Rozhodnutie o zmene režimu sa nerobilo ľahkovážne a mesto k nemu pristúpilo na základe dôrazného odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Krízového štábu Okresného úradu a členov pandemického strediska zo dňa 10. marca. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemická situácia a negatívny výhľad, ktorý má okres Žilina v COVID automate.


Situácia v detských kolektívoch sa v základných a materských školách v Žiline zhoršuje a pribúdajú pozitívne prípady ochorenia COVID-19 u detí. V súčasnosti sú z tohto dôvodu uzatvorené štyri materské a dve základné školy. Pozitivita bola zaznamenaná aj u zamestnancov školského stravovania, kvôli čomu boli uzatvorené štyri prevádzky školských kuchýň.

 

Z týchto dôvodov budú materské a základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina od pondelka 15. marca 2021 fungovať v obmedzenom režime. Základné školy prerušujú prezenčné vyučovanie a dostupné budú iba pre žiakov, ktoré sú deťmi zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, konkrétne pre zdravotnícky personál, policajtov, hasičov, vojakov, zamestnancov sociálnych zariadení, zamestnancov strategických podnikov a pracovníkov predajní so životne nevyhnutými potrebami. Na prvom stupni budú základné školy denne vyučovať aj deti, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Žilinské materské školy budú od pondelka 15. marca taktiež k dispozícii len za podmienok uvedených vyššie.

 

 

Bolestivo si uvedomujem, že zamestnaným rodičom a manažmentom podnikov spôsobujú prijaté preventívne opatrenia veľké ťažkosti. Sám mám vo svojom okolí priateľov, kolegov, zamestnancov a rodinných príslušníkov, ktorí sú na hranici vyčerpania po roku balansovania pracovného života a starostlivosti o deti doma. Táto situácia už trvá príliš dlho, sprevádza ju chaos a sme len ľudia. Nevládzeme. Ale z dôvodu ochrany zdravia a životov sme tieto sprísnené opatrenia po odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Okresného pandemického strediska nútení prijať.

 

Je potrebné si uvedomiť, že v prípade pozitívneho prípadu u dieťaťa, sú v povinnej 14-dňovej karanténe aj všetci príslušníci žijúci v spoločnej domácnosti. To sa týka aj  prípadu, ak bolo dieťa v kontakte s pozitívnym dieťaťom, teda ide o blízky kontakt, na ktorý sa tiež vzťahuje 14-dňová karanténa. Ak nebudeme zodpovedne konať, môže sa stať, že ako budú pozitívne prípady v školách pribúdať, väčšina produktívnej populácie zostane v nútenej 14-dňovej karanténe, ale už podľa nových opatrení, bez možnosti nákupu a vychádzania. Prosíme preto všetkých rodičov detí, ale aj vedenie podnikov na území mesta o pochopenie a spoluprácu v tejto neľahkej situácii.

 

Pripomínam, že povinnosťou rodičov pri nástupe detí do škôl je predložiť negatívny výsledok RT-PCT alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako sedem dní u jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, testovanie budú musieť absolvovať aj zamestnanci škôl.

 

V zhoršenej pandemickej situácii, v ktorej sa mesto aktuálne nachádza, musíme vytvoriť podmienky najmä pre udržanie kritickej infraštruktúry, ktorá zabezpečuje  základné potreby obyvateľov. Nesmierne dôležité je pre nás v tejto chvíli zachovanie chodu strategických podnikov na území mesta, aby nedošlo k situácii zastavenia nepretržitých prevádzok, čo sa podarí len znížením pozitivity na území okresu. Ak sú obaja rodičia zamestnancami strategického podniku, zabezpečíme, aby ich dieťa bolo umiestnené do školy, nakoľko si uvedomujeme, že aj v týchto podnikoch je nedostatok  zamestnancov  z dôvodu pandémie.

 

Rodičov by som chcel tiež upozorniť, že podľa usmernenia Sociálnej poisťovne, v súvislosti s preventívnymi opatreniami pri prevádzke materských škôl a základných škôl majú nárok na pandemické ošetrovné všetci rodičia, ktorí sa osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku. Podmienkou je, aby bola škôlka alebo škola uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa. Nárok na pandemické ošetrovné majú aj rodičia, ktorí nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa. Naopak, nárok na pandemickú OČR nemajú rodičia, ak vykonávajú prácu formou domáckej práce, čiže formou homeoffice.

 

Ďakujem pekne za Vašu spoluprácu a pochopenie v tejto neľahkej situácii.

 

Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta

 

 

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB