Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Stravovanie žiakov v školskej jedálni od 1.9.2020
17.6.2020

Vedúca školskej jedálne žiada všetkých žiakov/zákonných zástupcov žiakov/, aby do 30.6.2020 doručili Zápisný lístok stravníka TU osobne do  školskej jedálne alebo mailom na adresu koledova@zsbudatin.sk podpísaný scan zápisného lístka. Zápisným lístkom sa žiak prihlasuje na odoberanie stravy v školskej jedálni od 3.9.2020.  Na základe zápisného lístka vystaví vedúca školskej jedálne šek pre žiakov 2.-9. ročníka v šk. roku 2020/21, ktorí si môžu žiaci vyzdvihnúť v školskej jedálni od 24.-31.8.2020. Suma na šeku bude upravená o preplatok z predchádzajúceho šk. roka.  Žiaci 1. ročníka a noví žiaci, ktorí nastúpia prvýkrát do školy 2.9.2020 šeky nedostanú. Uhradia sumu 25€ na účet školskej jedálne SK93 5600 0000 0087 0357 6002. Nezabudnúť popis: meno, priezvisko žiaka a triedu/ročník.


Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB