Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Pokyny k otvoreniu školského roka
28.8.2020

Slávnostné otvorenie školského roka

Žiaci 2 . - 9. ročníka  prídu do budovy s rúškom čase 7:30 hod. – 7:55 hod.,  odovzdajú pri vstupe vyplnený Dotazník /k stiahnutiu TU/ a po dezinfekcii rúk pôjdu bez zbytočného zdržiavania do svojich tried. Dotazníky budú rodičom k dispozícii aj pri vstupe do budovy, kde si ich môžu vypísať – je potrebné priniesť si vlastné pero. 

Žiak, ktorý neodovzdá Dotazník nebude vpustený do budovy školy!

Prváčikov spolu so zákonnými zástupcami  budú čakať triedne učiteľky pred budovou školy a spoločne vstúpia o  8:00 hod. Žiadame rodičov, aby vstupovali s prváčikom s dodržaním hygienických predpisov.  Prosíme rodičov, aby si pripravili 5 € na zakúpenie čipu do školskej jedálne a tiež vypísaným horeuvedeným Dotazníkom.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom
Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže Vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom / k stiahnutiu TU/.