Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

UPRAVENÝ ROZVRH HODÍN 1.STUPŇA OD 27.10.2020
26.10.2020
Od  26.10. nepracuje ranná zberná trieda ŠKD.
Od 7.00 hod. žiaci prichádzajú do svojich tried priamo ku triednym učiteľom. Vyučovanie začína o  7.45 hod.

Na celom 1.stupni sa vyučujú  4 hodiny do 11.25 hod. podľa upraveného rozvrhu, ktorý je zverejnený na Edupage.
Po skončení vyučovania sa triedy nespájajú, v každej triede je jedno oddelenie ŠKD.
Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ a nechodia do ŠKD, majú obed od 11.30 hod.

Rozpis stravovania ŠKD:

11.30  - 11.50___ 4.A, 4.B, 3.A

12.00 -  12.20___3.B, 2.A, 2.B

12.30 - 12.50____1.A, 1.B

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB