Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Zmeny v prevádzke ZŠ od 15.6.2020
12.6.2020
Od 15.6.2020 je  Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina-Budatín v prevádzke od 7,30-12,00 hod. pre žiakov 1.-5. ročníka. Prevádzka Školského klubu detí je od 6,30 – 16,30 hod.

Žiaci do ranného ŠKD (6,30-7,30 hod.) vchádzajú hlavným vchodom. Bočný vchod cez telocvičňu bude otvorený o 7,30 hod. Ranný ŠKD je v herni na prízemí. O 7,30 hod sa žiaci z ŠKD presunú do svojich tried. Po vyučovaní sa žiaci, ktorí sú prihlásení do ŠKD, rozdelia do 4 oddelení ŠKD tak, ako pred mimoriadnou situáciou s koronavírusom. Ruší sa maximálny počet žiakov v skupine 20.

Žiaci sa budú stravovať v harmonograme, ktorý bol stanovený od 1.6.2020. Žiaci vstupujú do budovy školy s rúškom na tvári a vydezinfikujú si ruky. Meranie teploty žiakom pri vstupe do budovy školy sa od 15.6.2020 ruší.

Od 15.6. sa podľa Usmernenia hlavného hygienika SR Z 11.6. 2020 uvoľňujú  hygienické opatrenia v ŠJ. Celé znenie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Usmernenie_stravv._uvolnenie.pdf

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB