Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Zápis žiakov do 1.ročníka
30.3.2021

Vážení rodičia budúcich prvákov!

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2021/2022 sa uskutoční z dôvodu epidemiologickej situácie

elektronickou formou

                                        od 7. apríla do 9. apríla 2021

  • Zápisu sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré k 1. septembru 2021 dosiahnu vek 6 rokov (t. j. narodené do 31.8.2015).
  •  Zápisu sa musia opätovne zúčastniť aj deti, ktorým bol v školskom roku 2020/2021 povolený odklad povinnej školskej dochádzky.
  •  Odklad povinnej školskej dochádzky sa od 1.1.2021 realizuje novým spôsobom: na základe zákona č. 209/2019 Z.z. ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú zrelosť, odporúčame zákonným zástupcom budúcich prvákov, obrátiť sa na riaditeľstvo MŠ, kde Vám vysvetlia ďalší postup. Ak sa rozhodnete pre odklad povinnej školskej dochádzky, aj v takom prípade je však nutné vyplniť elektronickú prihlášku a do poznámky uviesť: žiadame o odklad
  •  Ak zapisujete dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (správa z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie), uveďte do poznámky: dieťa so ŠVVP. Správu dodatočne doručíte do školy.
  •  Ak zapisujete dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a je Vám odporúčaný asistent učiteľa (uvedené v správe), uveďte do poznámky: dieťa so ŠVVP s asistentom.
  •  Dlhodobý pobyt v zahraničí nie je dôvodom na odklad povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca musí svoje dieťa zapísať do školy v SR, ktorú si vyberie. Následne podá riaditeľovi školy žiadosť o povolenie štúdia v zahraničí.
  • Elektronickú prihlášku vypĺňajte s diakritikou a čo najpresnejšie (meno a priezvisko presne ako v rodnom liste). Adresu trvalého pobytu uvádzajte podľa identifikačnej karty (občiansky preukaz). Podľa rodného listu vyplňte aj údaje o rodičoch.  Ak sú v rodnom liste uvedení obaja rodičia, musia byť uvedení aj v prihláške.
  • K overeniu a podpísaniu prihlášok budete vyzvaní emailom alebo telefonicky. Prihlášku musia podpísať obaja rodičia.
  • V prípade, že nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, sprístupníme tlačivo prihlášky v papierovej podobe v dňoch 7. - 9.4.2021 vo vestibule školy. Po vyplnení prihlášky v domácom prostredí, môžete tlačivo doručiť do školy do 9.4.2021.

 

  • V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle: 09 11 901 395

PaedDr. Dáša Švaňová, riad. školy

 

Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB