Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Informácie o celoplošnom testovaní COVID 19
29.10.2020
(Celoplošné  testovanie COVID 19 a možné dopady na prezenčné vyučovanie a pracovno-právne vzťahy)

V dňoch 31.10. a 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné testovanie COVID 19. Riaditeľka školy odporúča, aby sa testovania zúčastnili všetci zamestnanci školy a žiaci vo veku od 10 rokov.

  • Zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády SR č 678 z 22.10.2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území  Európskej únie na ochorenie Covid -19 .
Na žiakov 1.stupňa ZŠ, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT- PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území  Európskej únie na ochorenie Covid -19 sa nevzťahuje bod A1 ods.13 a bod A2ods.11 Uznesenia vlády č 678/2020 ( teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

  •  žiak sa testovania zúčastní – je negatívny a aj jeho rodinní príslušníci sú
    negatívni – žiadny problém, pokračuje v prezenčnej forme vyučovania – žiak sa preukáže negatívnym testom, obaja rodičia predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti
  •  žiak sa zúčastní testovania – je negatívny – rodinný príslušník v spoločnej domácnosti je pozitívny – žiak ostáva   v karanténe,
  •   žiak sa zúčastní testovania – je pozitívny – ostáva v karanténe – ospravedlňuje lekár,
  •   žiak, alebo aspoň jeden rodinný príslušník sa testovania nezúčastnia – žiak ostáva v karanténe, neúčasť ospravedlňuje rodič, najviac 5 dní po sebe idúcich s možnosťou opakovať ospravedlnenie (príklad: 3., 4., 5.11. 2020 – ospravedlní rodič, potom je víkend a opäť 10. – 13.11. 2020 – ospravedlní rodič),
  •  rodič sa testovania nezúčastní – ostáva v karanténe – aj žiak ostáva v karanténe – neúčasť ospravedlní rodič, viď vyššie,
Odkazy

alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB