Prihlasovacie meno: Heslo:
Hľadať
Zmena poplatkov v ŠKD
30.8.2017
Vážení rodičia. Od  01.09.2017 nadobúda platnosť VZN Mesta Žilina č.10/2017 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina.Príspevok do ŠKD uhrádza zákonný zástupca mesačne za 1 dieťa sumou vo výške 10,- €. Každé ďalšie dieťa platí tiež sumu 10,-€/mesiac.

Kontakt

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina

Tel.: 041/5622074
zsbudatin@zsbudatin.sk

Odkazy
alf-logo.jpg, 58kB
zborovna_sk1.jpg, 11kB
bez_kriedy.jpg, 6,0kB